You are here:

Banjolina Fustat

  • Sete banjosh.
  • 3 pjesë:0.5×0.8cm ,0.5×0.4 cm,0.5×0.4cm
  • Të përshtateshme  në cdo stinë.
  • Nuk mbajnë pluhur.
  • Lahen në lavatrice me 30 gradë.
  • Taban jo i rrëshqitshëm.
  • Antialergjik dhe antibakteriale.